Charity Day 2023 podpořili

Hlavní podporovatelé

 

 

logo x fer

Jeha servis s.r.o.

a mnoho dalších

Respilon

elkov logo

logo-elektro-spacil

MOVITAX

Liga vozíčkářů

Tanecni studio-logo

ponik Emil

Koně Újezd

kangaroocz

vvelektro

logo Matyska

hotel sladovna

Jana Riegrová | Mgr. Iva Stružková | Alena Kosmáková st. | Jana Jasparová | Ludmila Urbanová | Hana Svobodová | Barbora Dombaiová | Jana Součková | Jiřina Dvořáková | Eva Janošková | Jana Sobotková | Miluška Krejčí |
Kateřina Jurmanová
 | rodina Kropáčkova rodina Králova |

 

 

ZNAK Šaratice

Šaratice

Malebná obec v samotném srdci Jihomoravského kraje

Obec leží ve východním výběžku dyjsko-svrateckého úvalu, je velmi známá minerální vodou Šaratica, ta vzniká rozpouštěním sekundárních síranů v narušených zónách třetihorních slínů. V katastru obce se nacházejí také významná archeologická naleziště, od těch nejstarších z dob lovců mamutů, přes nálezy z období neolitické kultury s keramikou šňůrovanou, kultury lužické, kultury horákovské, další objevy z doby stěhování národů (germánské i slovanské osídlení), až po středověk.

Prameny léčivé vody „Šaratica“ prameny jsou využívány v dalších třech obcích JZ od Šaratic: v Nesvačilce, Újezdu u Brna a v Žatčanech. Nyní Šaratici vlastní pražská firma. Minerální voda na úpravy a stáčení byla dříve odvážena do Luhačovic, v současné době do Moravského Berouna.

Archeologická lokalita „Kopeček“ nachází se za obcí, po pravé straně ve směru na Hrušky, jedná se o památku dvou kultur (z doby stěhování národů a slovanské pohřebiště)

zdroj: převzato ze stránek obce Šaratice